VASILIAUSKAI.LT - tai profesionalų komanda, teikianti automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros paslaugas Birštono savivaldybėje, šalia Prienų, technologiniu lygiu atitinkančias transporto priemonių bei remonto medžiagų gamintojų keliamus griežčiausius reikalavimus.

facebook

Partneriaie-dazai.lt


Kontaktai

Tel. + 370 699 44 896
el. p. info@vasiliauskai.lt
Adresas: Parko g. 3, Jundeliškių k., Birštonas

Specialus pasiūlymas

Nemokami valstybinio numerio rėmeliai
Užsukite pas mus ir paimkite rėmelių komplektą dovanų!

Lyginimas

Nedidelis ?lenkimas
Jeigu nepaeistas da? sluoksnis, daugeliu atvej? tok? defekt? mes galime paalinti labai greitai, neardant mainos, nenaudojant glaistymo ir daymo.

Dideli, atr?s paeidimai
Visada vertiname ekonomin? remonto pagr?stum? geriau remontuoti ar keisti detal?.

Geometrijos atstatymas
Kertinius automobilio takus grainame ? savo viet? milimetro tikslumu. O tai reikia kad atstatome automobilio geometrij? milimetro tikslumu.

Ruoimas daymui

Geriausios mediagos.
Ilgamet? patirtis.
Kruoptus darbas.

Poliravimas

Subraiytas pavirius
Toks pavirius puiki pradiatolimesnei erozijai.Didi?j? dal? ?br?im? galime paalinti poliruodami. O visikai, da? paviri? suardius? ?breim?, galb?t, dar itaisysime be daymo. Rezultatas puiki estetika, lengva priei?ra ir tarnavimo laiko prailginimas.


Pavirius su daymo defektais
Nekokybiko daymo rezultat?galb?t gal?sime pataisyti poliruodami.

Daymas

Paruoimas daymui
inome technologij? ir grietai laikom?s jos, nuolat tobulinam?s gamintoj? organizuojamuose daytoj? kursuose, naudojame tik pirmaujan?i? gamintoj? mediagas ir
tiktas kuri? reikia ir ten kur reikia.

Daymas
Da? ilgaamikumas, strukt?ra, atspalvis, blizgesys ar matikumas turi visikai atitikti gamyklin? daym?. Tai ne siekiamyb?, tai norma.

Detali? paieka

Surasime, usakysime, pristatysime bet koki? dal? J?s? automobiliui.

Draudimini? ?vyki? administravimas

Suderinsime automobilio remonto ilaid? kompensavim? su draudimo bendrove. Be eil?s, per trumpiausi? laik? suremontuosime main?. Automobil? grain? klientui, pasirayt? s?skait? apmok?jimui pateiksime draudikui.

Partneriaie-dazai.lt


Kontaktai

Tel. + 370 699 44 896
el. p. info@vasiliauskai.lt
Adresas: Parko g. 3, Jundeliškių k., Birštonas

Specialus pasiūlymas

Nemokami valstybinio numerio rėmeliai
Užsukite pas mus ir paimkite rėmelių komplektą dovanų!

Kontaktai

Tel. + 370 699 44 896
el. p. info@vasiliauskai.lt
Adresas: Parko g. 3, Jundeliškių k., Birštonas

Specialus pasiūlymas

Nemokami valstybinio numerio rėmeliai
Užsukite pas mus ir paimkite rėmelių komplektą dovanų!